Przy rejestracji licencji niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta InsERT. Konto można założyć na stronie https://mojekonto.insert.com.pl/ postępując według tej instrukcji. Możliwe jest też założenie konta InsERT bezpośrednio w programie. W tym celu należy wykonać kroki opisane tutaj.Instrukcja

 1. Otwórz Subiekt GT i z panelu w prawym górnym rogu rozwiń "Pomoc" i kliknij w "Zarządzanie licencjami". 2. Kliknij w "Licencje podmiotu". 3. Wybierz z zakładek na górze odpowiedni podmiot i kliknij we "Wpisz numer" 4. Wprowadź swój numer licencji, przeczytaj warunki licencji i informacje o abonamencie i jeżeli się z nimi zgadzasz, zaznacz pola "Akceptuję warunki licencji" oraz "Oświadczam, że treść informacji o abonamencie... Kliknij OK" 5. Kliknij przycisk Rejestruj 6. Wybierz pole "Internet" i kliknij "Dalej". 7. Jeżeli pojawi się okno z informacją, że nie wszystkie dane zostały uzupełnione, kliknij "Tak". 8. Wprowadź wymagane informacje (wystarczy, ze wypełnisz tylko te pola, które wypisane są pogrubioną czcionką), kliknij "OK". 9. Program zapyta o Konto InsERT. Kliknij "Zaloguj się". Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, kliknij przycisk "Załóź Konto InsERT" i wykonaj kroki z tej instrukcji. 10. Wprowadź Adres e-mail oraz hasło do swojego Konta InsERT i kliknij przycisk "Zaloguj się" 11. Po zalogowaniu do Konta InsERT kliknij przycisk "Dalej" 12. Wypełnij informacje odnośnie miejsca zakupu oraz opiekuna programu. Kliknij "Dalej" 13. Wypełnij dane korespondencyjne oraz podaj adres miejsca użytkowania programu jeżeli są inne niż siedziba firmy, kliknij "Dalej". 14. Sprawdź czy wszystkie informacje się zgadzają. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NIP. Zaznacz pole oświadczenia, następnie kliknij przycisk "Dalej". 15. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, zaznacz poniższe pole i kliknij przycisk "Dalej". 16. Program zapyta o zgodę na kontakt ze strony firmy InsERT S.A. Zaznacz preferowane formy kontaktu a następnie kliknij "Dalej". 17. Program poinformuje o dostępie do bezpłatnego 3-miesięcznego abonamentu na ulepszenia. Kliknij "Dalej". 18. Wypełnij ankietę marketingową (jeżeli nie chcesz podawać informacji na temat swojej działalności, możesz wybrać opcję "odmowa odpowiedzi"). 19. W ostatnim oknie kliknij "Dalej" aby przesłać wcześniej przygotowane dane rejestracyjne do firmy InsERT.

Powiązane artykuły