Wymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.Instrukcja

 1. Pobierz plik instalacyjny:
  1. Jeśli Twój system operacyjny to Windows Server 2012 R2 to najnowszą wersją silnika baz danych SQL Server Express jest wersja 2017: https://download.microsoft.com/download/E/F/2/EF23C21D-7860-4F05-88CE-39AA114B014B/SQLEXPRADV_x64_ENU.exe
  2. Jeśli Twój system operacyjny to Windows Server 2019 to zalecamy instalację SQL Server w wersji 2019: https://download.microsoft.com/download/7/c/1/7c14e92e-bdcb-4f89-b7cf-93543e7112d1/SQLEXPRADV_x64_ENU.exe
 2. Po jego uruchomieniu instalator zapyta gdzie wypakować pliki. Wskaż swoją lokalizację lub pozostaw domyślną i kliknij przycisk "Ok" 3. W oknie SQL Server Installation Center z menu po lewej stronie wybierz "Installation" i kliknij "Upgrade from a previous version of SQL Server" 4. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne. Następnie kliknij przycisk "Next" 5. W sekcji Microsoft Updates zaznacz Use Microsoft Update to check for updates i kliknij przycisk "Next" 6. Wybierz instancję sql, którą chcesz zaktualizować (domyślnie będzie to instancja SQLEXPRESS). Następnie kliknij przycisk "Next" 7. Instalator rozpocznie proces aktualizacji, który może potrwać do kilkunastu minut. W tym czasie nie będziesz mógł korzystać z serwera baz danych SQL. 8. Po zakończeniu procesu instalacji zostanie wyświetlone podsumowanie. Kliknij przycisk "Close" 9. Zamknij okno SQL Server Installation Center.
 10. Usuń katalog zawierający pliki instalacyjne wskazany w punkcie 2 tej instrukcji.
 11. Uruchom Windows Update aby zainstalować najnowsze aktualizacje do SQL Express. W tym celu zapoznaj się z instrukcją: Jak zaktualizować system Windows

Powiązane artykuły