Firma Microsoft w wydanej we wrześniu 2022 aktualizacji Windows 11 popełniła błąd, który powoduje niemożliwość połączenie RDP.

Na chwilę obecną Microsoft nie wydał poprawki, ale znane jest obejście problemu.


Na komputerze lokalnym, z którego Klient łączy się do pulpitu serwera należy używając konta z prawami administratora wykonać jedną z poniższych metod.

Metoda 1

  1. Na pasku zadań należy kliknąć przycisk Wyszukaj (ikona lupy). W oknie wyszukiwania wpisać cmd. Następnie wybrać "Wiersz polecenia" i kliknąć "Uruchom jako administrator".


  2. W oknie Wiersza poleceń skopiować poniższą komendę i kliknąć przycisk Enter:
    reg add “HKLM\software\policies\microsoft\windows nt\Terminal Services\Client” /v fClientDisableUDP /d 1 /t REG_DWORD
  3. Zrestartować system na komputerze lokalnym

Metoda 2

Należy uruchomić edytor rejestru Windows. Można to zrobić klikając menu Start i wpisując:

regedit.exe

1. W pasku adresu edytora rejestru należy wpisać :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client

2. Następnie kliknąć prawym na kluczu Client

3. i wybrać Nowy, po czym Wartość DWORD (32-bitowa)

4. Nową wartość nazwać fClientDisableUDP

i kliknąć ją 2 razy.

5. W polu wartość wpisać 1

6. Kliknąć OK i zrestartować komputer.