1. W menu Start znajdź i uruchom Program serwisowy nexo:


  2. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany podmiot i wybierz Archiwizuj:


  3. Oknie Archiwizacja, w polu Użyj mechanizmu wybierz InsERT nexo z pozostawieniem pliku kopii zapasowej na serwerze, a następnie przy polu Folder docelowy kliknij Wybierz.
    Opcjonalnie w polu Użyj mechanizmu możesz pozostawić opcję InsERT nexo, co nie pozostawi kopii na serwerze, ale wtedy archiwizacja powinna zostać wykonana z konta administratora serwera.


  4. W oknie Wybierz katalog docelowy po lewej stronie kliknij na Ten komputer, a następnie wejdź na swój przekierowany dysk (w sekcji Przekierowane dyski i foldery) i przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik z bazą danych. Upewnij się, że masz tam prawa do zapisywania plików. Swój wybór potwierdź klikając przycisk Wybierz folder.


  5. W oknie Archiwizacja kliknij przycisk Wykonaj.
  6. Powyższe kroki powtórz dla każdego podmiotu, który chcesz zapisać na dysk swojego komputera.