Wymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.Instrukcja

  1. W menu start kliknij przycisk w dolnym lewym rogu ekranu aby otworzyć widok aplikacji.  2. Na liście aplikacji znajdź "SQL Server Management Studio" i uruchom je (na poniższym przykładzie prezentujemy SQL Server Management Studio w wersji 2014. Wersja zainstalowana na serwerze klienta może różnić się od tej z obrazka).  3. Po uruchomieniu programu pojawi się okno połączenia z serwerem SQL. W polu "Server name:" wprowadź nazwę instancji MSSQL (pole to powinno być już wstępnie wypełnione. Jeżeli jest puste, należy je uzupełnić zgodnie z artykułem: Jak sprawdzić nazwę instancji serwera MSSQL). W polu "Authentication:" wybierz "Windows Authentication" i kliknij "Connect".  4. W panelu po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy w nazwę serwera a następnie lewym przyciskiem myszy na "Properties".  5. Przejdź do strony "Security" i sprawdź czy w sekcji "Server authentication" wybrana jest opcja "SQL Server and Windows Authentication mode". Na zakończenie kliknij "OK".  6. W panelu po lewej stronie rozwiń "Security" i kliknij prawym przyciskiem myszy na "Logins" a następnie lewym przyciskiem myszy na "New Login...".  7. Na stronie "General" wybierz "SQL Server authentication" aby założyć lokalne konto użytkownika sql. W polu "Login name" wpisz wybraną przez siebie nazwę użytkownika, w "Password" wpisz hasło a pole niżej wpisz hasło ponownie w celu jego potwierdzenia. Zalecane przez nas jest zaznaczenie "Enforce password policy" (poprawi to bezpieczeństwo hasła a co za tym idzie całego serwera SQL).  8. W lewej stronie nowego okna wybierz "User Mapping", wybierz bazę, do której użytkownik ma mieć dostęp (na obrazku jest to baza o nazwie "ITMation") i na dolnym panelu nadaj mu odpowiednie uprawnienia. W przykładzie na poniższym obrazku zostały nadane prawa do odczytu i zapisu danych w bazie. Są to uprawnia "db_datareader" oraz "db_datawriter". Na zakończenie kliknij przycisk "OK"