Wymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.Instrukcja

  1.  W menu start kliknij przycisk w lewym dolnym rogu ekranu aby otworzyć widok aplikacji  2. Na liście aplikacji znajdź "SQL Server Configuration Manager" i uruchom je (na poniższym przykładzie prezentujemy SQL Server Configuration Manager w wersji 2014. Wersja zainstalowana na serwerze klienta może różnić się od tej z obrazka).  3. W panelu po lewej stronie rozwiń "SQL Server Services". W oknie głównym znajdź usługę SQL Server(), kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości  4. W oknie właściwości usługi przejdź do zakładki "Service". Odczytaj Nazwę komputera z pola "Host Name"  5. W zakładce Service odczytaj również Nazwę instancji. Jest ona podana w nawiasie w polu "Name". Nazwę instancji zanotuj bez nawiasów.  6. Pełną nazwą instancji serwera SQL jest Nazwa komputera\Nazwa instancji.
    Pełna nazwa instancji SQL na przykładzie z obrazków to MKITMATION01\SQLEXPRESS

Powiązane artykuły