Wolne miejsce na dysku

Przed przystąpieniem do aktualizacji upewnij się, że na dysku C:\ serwera wirtualnego jest dostępne przynajmniej 10 GB wolnej przestrzeni. Jeśli brakuje miejsca to usuń zbędne pliki lub dokup przestrzeń dyskową.

Wymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.

Wyłączny dostęp

Podczas procesu aktualizacji nikt poza osobą jej dokonującą nie powinien pracować na serwerze,


Zalecenia i porady przed aktualizacją

Poniżej znajdziesz kilka porad dotyczących najczęstszych problemów z aktualizacją Windows do nowszej wersji.

 • Sprawdź numer wersji instancji Microsoft SQL Server (jeśli jest zainstalowane na serwerze). Pamiętaj, że na serwerze może być zainstalowane kilka instancji. Instrukcję jak sprawdzić wersję sql znajdziesz tutaj. Sprawdź czy zainstalowana wersja  jest wspierana na systemie Windows Server 2019: https://learn.microsoft.com/pl-pl/troubleshoot/sql/general/use-sql-server-in-windows Jeśli nie jest, to w pierwszej kolejności zaktualizuj silnik MSSQL i upewnij się, że Twoje aplikacje działają prawidłowo.
 • Zalecamy też zaktualizować wszystkie programy firm trzecich do najnowszych wersji.
 • Ponieważ proces aktualizacji systemu Windows wiąże się z kilkoma restartami, przed przystąpieniem do niego zalecamy wyłączenie niestandardowych usług oraz zadań z Harmonogramu zadań. Po pełnym zaktualizowaniu systemu pamiętaj o ich włączeniu i przetestowaniu czy wszystko działa jak należy.
   

Instrukcja

 1. Uruchom "Eksplorator plików", przejdź do "Ten komputer" i otwórz Stację dysków DVD. Uruchom aplikację setup. 2. Zaznacz "Pobierz aktualizacje, sterowniki i funkcje opcjonalne (zalecane)" i kliknij przycisk "Dalej" 3. Wybierz obraz "Windows Server 2019 Standard (środowisko pulpitu)" i kliknij przycisk "Dalej" 4. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia umowy licencyjnej 5. W kolejnym oknie wybierz opcję: "Zachowaj pliki osobiste i aplikacje" i kliknij przycisk "Dalej" 6. Instalator rozpocznie sprawdzanie gotowości do instalacji. Ten etap może potrwać kilka minut. Nie jest tutaj wymagana żadna interakcja ze strony użytkownika. 7. W kolejnym kroku instalator sprawdzi dostępność wolnego miejsca na dysku. W celu przeprowadzenia aktualizacji systemu wymagane jest przynajmniej 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej.  1. Jeżeli na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca, możesz przejść do punktu tej instrukcji 8.
  2. Jeżeli na dysku nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, instalator wyświetli poniższy komunikat. Kliknij "Nie chcę używać magazynu zewnętrznego"  3. W kolejnym oknie, zostanie wyświetlona brakująca ilość miejsca do przeprowadzenia aktualizacji. Zwolnij miejsce na dysku i kliknij przycisk "Odśwież". Tutaj instrukcja Jak sprawdzić co zajmuje miejsce na dysku.  4. Gdy na dysku zostanie zwolniona odpowiednia ilość miejsca, status zmieni się na Gotowe. Kliknij przycisk "Kontynuuj" 8. Zostanie wyświetlone okno gotowości do instalacji. Podczas instalacji nie będzie możliwe korzystanie z komputera. Zapisz i zamknij pliki przed rozpoczęciem instalacji, następnie kliknij przycisk "Zainstaluj" 9. Proces aktualizacji zostanie rozpoczęty. System zostanie kilkukrotnie zrestartowany w trakcie trwania aktualizacji. Po pierwszym restarcie, użytkownik nie będzie miał podglądu na przebieg procesu instalacji. Serwer zdalny będzie niedostępny do czasu zakończenie procesu aktualizacji. Proces aktualizacji trwa średnio ok. 60 min. Po upływie tego czasu można zalogować się do serwera zdalnego i sprawdzić czy aktualizacja przebiegła pomyślnie. 10. Po zalogowaniu, w Twoim systemie będzie brakowało ważnych poprawek. Koniecznie zainstaluj wszystkie aktualizacje z Windows update postępując według instrukcji

Zalecenia i porady po aktualizacji

 • Jeśli przed aktualizacją wyłączałeś niestandardowe usługi oraz zadania z Harmonogramu zadań to możesz je teraz włączyć.
 • Zanim zezwolisz swoim użytkownikom na dostęp do serwera upewnij się, że wszystko działa jak należy.

Po zakończeniu aktualizacji poinformuj nas, abyśmy mogli odłączyć nośnik instalacyjny.