1. Wjedź na stronę https://pak.itmation.pl i wprowadź Login oraz swoje obecne hasło. Jeśli go nie pamiętasz, możesz je zresetować.
  2. Po zalogowaniu kliknij w link "Zmień hasło"

  3. Zostaniesz przeniesiony do strony umożliwiającej ustawienie nowego hasła. Wprowadź raz jeszcze Nazwę użytkownika i swoje obecne hasło. Następnie wprowadź dwukrotnie nowe hasło. Zwróć szczególną uwagę na wymagania haseł po prawej stronie panelu zmiany hasła. Nowe hasło musi spełniać wszystkie wymagania z listy (wszystkie punkty powinny być oznaczone kolorem zielonym).  4. Jeżeli nowe hasło spełnia wszystkie wymagania, kliknij przycisk zatwierdź "Zmień hasło".  5. Po zakończeniu operacji, otrzymasz komunikat mówiący o poprawnej zmianie hasła użytkownika.


  6. Od tej pory, do logowania używaj tylko Nowego hasła. Hasło to umożliwia logowanie do PAK oraz uruchamianie aplikacji. 
    Jeśli masz problemy z logowaniem po zmianie hasła sprawdź czy nie zostało zapisane w menadżerze poświadczeń, więcej w artykule Problemy z hasłem podczas logowania.


Każde nowo zdefiniowane hasło będzie aktualne maksymalnie przez 12 miesięcy. Zaleca się zmianę hasła co najmniej raz na 3 miesiące.

Zmianę hasła można każdorazowo wykonać w Portalu Aplikacji Klienta. Ponowna zmiana hasła nie wiąże się z koniecznością pobrania nowego pliku startowego aplikacji.