Uruchom w trakcie trwania problemu

Program Ping musi być uruchomiony W TRAKCIE występowania problemów z połączeniem do ITMation, zrywania tego połączenia, powolnego działania programu itp. Proszę uruchomić program Ping niezwłocznie po zerwaniu połączenia programu InsERT GT lub zaraz po nieudanej próbie połączenia. Logi wysyłane za pośrednictwem programu muszą zawierać wpisy z dokładnej godziny i minuty występowania problemów. Uruchomienie Ping po fakcie, gdy udało już się Państwu zalogować do systemu i można normalnie pracować nie będzie pomocne przy analizie problemu.Instrukcja

 1. Z poziomu wyszukiwarki systemowej znajdź i uruchom "Narzędzie sieciowe" 2. Przejdź do narzędzia Ping. W polu adresu wprowadź 8.8.8.8  Wybierz opcję "Tylko wysyłanie" i podaj liczbę 1000 próbek. Aby rozpocząć kliknij przycisk Ping. 3. Narzędzie rozpocznie badanie połączenia. W polu tekstowym u dołu okna zaczną pojawiać się nowe wpisy loga. Możesz teraz zminimalizować okno i pozwolić aplikacji działać w tle. 4. Gdy zbieranie danych zostanie zakończone, w polu u dołu okna zostanie wyświetlone podsumowanie statystyk. 5. Zaznacz myszą całą zawartość pola log, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję kopiuj. 6. Otwórz edytor tekstu i wklej w nim skopiowany wcześniej log. 7. Upewnij się, że cała zawartość loga została skopiowana do pliku tekstowego. Na zakończenie zapisz plik. 8. Tak przygotowany plik prześlij do pomocy technicznej ITMation.

Metoda alternatywna

 1. Z poziomu wyszukiwarki systemowej znajdź i uruchom aplikację "Terminal" 2. W Terminalu wpisz polecenie: ping 8.8.8.8 -c 1000 | tee ~/Desktop/ping.txt i zatwierdź klawiszem "return"
 3. Narzędzie rozpocznie badanie połączenia. W oknie terminala zaczną pojawiać się nowe wpisy loga. Możesz teraz zminimalizować terminal i pozwolić aplikacji działać w tle. 4. Gdy zbieranie danych zostanie zakończone, u dołu okna zostanie wyświetlone podsumowanie statystyk. 5. Na pulpicie Twojego komputera pojawi się plik ping.txt. Prześlij ten plik do pomocy technicznej ITMation.

Powiązane artykuły