Przy analizie problemów zgłaszanych przez klientów, bardzo pomocny jest zrzut okna z komunikatem błędu. Poniższa instrukcja opisuje w jaki sposób poprawnie przygotować zrzut okna błędu w celu przesłania go do pomocy technicznej.Instrukcja

  1. Na komputerze lokalnym przejdź do menu start i uruchom Akcesoria systemu → Narzędzie Wycinanie  2. Z menu "Tryb" wybierz "Wycinek prostokątny"  3. Kliknij przycisk"Nowy"  4. Przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, zaznacz okno błędu. Gdy zaznaczenie jest gotowe, zwolnij lewy przycisk myszy aby zakończyć proces.  5. Kliknij przycisk "Zapisz wycinek"  6. W oknie "Zapisywanie jako" z menu po lewej stronie wybierz w jakiej lokalizacji zapisać plik zrzutu okna błędu. Polecamy zapis w katalogu "Dokumenty" lub "Obrazy"  7. W polu "Zapisz jako typ" wybierz "Plik JPEG (*.JPG)"  8. Wprowadź nazwę nowego pliku i kliknij przycisk "Zapisz"  9. Tak przygotowany plik prześlij do pomocy technicznej. Plik znajduje się w lokalizacji, która została wskazana w pkt. 6

Powiązane artykuły