Wymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.Instrukcja

  1. W menu start kliknij przycisk w dolnym lewym rogu ekranu aby otworzyć widok aplikacji.  2. Na liście aplikacji znajdź "SQL Server Management Studio" i uruchom je (na poniższym przykładzie prezentujemy SQL Server Management Studio w wersji 2014. Wersja zainstalowana na serwerze klienta może różnić się od tej z obrazka).

  3. Po uruchomieniu programu pojawi się okno połączenia z serwerem SQL. W polu "Server name:" wprowadź nazwę instancji MSSQL (pole to powinno być już wstępnie wypełnione. Jeżeli jest puste, należy je uzupełnić zgodnie z artykułem: Jak sprawdzić nazwę instancji serwera MSSQL). W polu "Authentication:" wybierz "Windows Authentication" i kliknij "Connect".  4. W panelu po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy w nazwę serwera a następnie lewym przyciskiem myszy na "Properties".  5. W oknie Server Properties przejdź do strony Processors i wprowadź żądaną wartość w polu "Maximum worker threads". Na zakończenie kliknij przycisk "OK"

Domyślnie wartość Maximum worker threads wynosi 0 i oznacza, że jest ona wyliczana automatycznie na podstawie ilości rdzeni procesora. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/configure-the-max-worker-threads-server-configuration-option?view=sql-server-ver15