Wszystkie opisane niżej kroki należy wykonać z konta administratora serwera.

Aby uruchomić ponownie (restart) serwer Windows należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Menu Start (logo Windows) i z menu kontekstowego wybrać kolejno: Zamknij lub wyloguj się, a następnie Uruchom ponownie: