Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak sprawdzić wersję MSSQL możesz przeczytać na stronie: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1140/how-to-tell-what-sql-server-version-you-are-running/