Wymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.Instrukcja

 1. W menu start znajdź i uruchom "SQL Server Configuration Manager" 2. W panelu po lewej stronie rozwiń "SQL Server Network Configuration" i wybierz “Protocols for [nazwa instancji SQL]”. Jak sprawdzić nazwę instancji SQL można sprawdzić w tym artykule. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na TCP/IP i wybierz "Enable". 4. Kliknij raz jeszcze prawym przyciskiem myszy na TCP/IP i wybierz Właściwości. 5. Port, na którym będzie nasłuchiwał serwer SQL można skonfigurować globalnie dla wszystkich IP lub niezależnie dla każdego z IP osobno. Odpowiada za to ustawienie "Listen All". Domyślnie jest ustawione na "Yes". Jeżeli chcesz skonfigurować jednakowy port dla wszystkich IP, zostaw ustawienie "Listen All" na "Yes" i przejdź do podpunktu a). Aby skonfigurować różne porty dla IP zmień ustawienie na No i wykonaj instrukcje z punktu b).  1. Jeżeli ustawiłeś "Listen All" na "Yes", przejdź do zakładki IP Addresses i odszukaj sekcję IPAll. Usuń wartość 0 z pola "TCP Dynamic Ports" - pole to ma pozostać puste. W polu "TCP Port" wprowadź numer portu, na którym ma nasłuchiwać usługa sql serwera. Domyślny port SQL to 1433. Na zakończenie kliknij przycisk OK.  2. Jeżeli ustawiłeś "Listen All" na "No", przejdź do zakładki IP Addresses i znajdź sekcję IP, która w polu "IP Address" zawiera adres IP Twojego serwera. Zmień wartość w polu "Enabled" na "Yes". Usuń wartość 0 z pola "TCP Dynamic Ports" - pole to ma pozostać puste. W polu "TCP Port" wprowadź numer portu, na którym ma nasłuchiwać usługa sql serwera. Domyślny port SQL to 1433. Konfigurację powtórz dla wszystkich IP, które chcesz żeby były aktywne. Na zakończenie kliknij OK. 6. Otrzymasz komunikat, o konieczności restart usługi sql serwera. Kliknij przycisk OK. 7. W panelu po lewej stronie przejdź do "SQL Server Services", znajdź proces sql serwera o nazwie "SQL Server ([nazwa_instancji]), kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz "Restart". 8. Opcjonalnie można też zmienić ustawienia usługi SQL Server Agent, aby startowała automatycznie (ustawić Start Mode na Automatic) oraz ją włączyć. W przeciwnym wypadku aby połączyć się do MSSQL trzeba z adresem podać również skonfigurowany w kroku 6. port.

Powiązane artykuły