Przypisanie drukarki fiskalnej do użytkownika można wykonać na 2 sposoby. Wykorzystując specjalny dodatek do Subiekta GT opisany w poniższej instrukcji jako metoda 1. Dla zaawansowanych użytkowników przeznaczona jest metoda 2 polegająca na ręcznej modyfikacji bazy danych.

Instrukcja

Metoda 1

 1. Pobierz i uruchom na serwerze dodatek Domyślna drukarka fiskalna użytkownika dla SubiektaGT
  Do jego działa niezbędny jest .NET Framework w wersji 3.5. Jeśli na serwerze nie jest on zainstalowany to otrzymasz komunikat:

  W takim przypadku trzeba zainstalować funkcję .NET Framework 3.5 poprzez uruchomienie konsoli Powershell jako Administrator i wywołanie w niej polecenia:
  Install-WindowsFeature NET-Framework-Core


 2. Przy pierwszym uruchomieniu programu Domyślna drukarka fiskalna użytkownika dla Subiekta GT otrzymasz informację o nieudanym połączeniu z bazą danych, kliknij przycisk OK. 3. W oknie "Logowanie do serwera SQL" podaj nazwę swojego serwera sql oraz zaznacz pole "włącz autentykację Windows" Jak sprawdzić nazwę instancji sql dowiesz się w tym artykule. 4. Wybierz podmiot, z którym chcesz pracować z listy u dołu okna i kliknij przycisk "OK" 5. W oknie głównym programu wybierz użytkownika, do którego chcesz przypisać urządzenie fiskalne i kliknij przycisk przypisz. 6. W oknie konfiguracji wskaż urządzenie, które ma być przypisane do danego użytkownika i kliknij przycisk OK. 7. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, na liście urządzeń użytkownika pojawi się drukarka wybrana w poprzednim kroku.Metoda 2

 1. Należy ustawić przypisanie bezpośrednio w bazie danych w tabeli uf_KonfiguracjaProfil. Pozwala ona na powiązanie użytkownika systemu z urządzeniem fiskalnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy programu SubiektGT w artykule Fiskalizacja zdalna w rozdziale "Profilowanie urządzeń dla mechanizmu fiskalizacji zdalnej"

Powiązane artykuły