Instrukcja

Wymagane komponenty na komputerze lokalnym

 1. Zainstalowana aplikacja CryptoCard Suite w wersji odpowiedniej dla posiadanego typu karty. CryptoCard Suite można pobrać ze strony: https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
 2. System lokalny musi mieć zainstalowany sterownik karty inteligentnej CryptoCard.
  1. Należy sprawdzić w Panel sterowania → Menedżer urządzeń czy w systemie jest widoczna karta inteligentna CryptoCard. Jeżeli karta jest widoczna można przejść do pkt. 3

  2. Jeżeli karta jest niedostępna należy przejść do katalogu C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard Suite i przy włożonej karcie do czytnika kliknąć prawym przyciskiem myszy na CCGraphiteMD.inf i wybrać opcję Zainstaluj. Po instalacji należy ponownie uruchomić komputer.

 3. Odpowiednie usługi muszą być uruchomione (Panel sterowania → Narzędzia administracyjne → Usługi)
  1. Karta inteligentna (Typ uruchomienia: Automatyczny, Logowanie jako: Usługa lokalna)  2. Propagacja certyfikatu (Typ uruchomienia: Automatyczny, Logowanie jako: System lokalny)  3. Usługi kryptograficzne (Typ uruchomienia: Automatyczny, Logowanie jako: Usługa sieciowa)Instalacja certyfikatu na serwerze

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki na plik połączeniowym administratora i wybierz opcję “Edytuj”. Plik ten przesyłany jest do klienta łącznie z danymi logowania użytkownika administracyjnego i ma nazwę postaci mkXX.rdp, gdzie XX to najczęściej nazwa firmy użytkownika. 2. Przejdź do zakładki “Zasoby lokalne”. W sekcji “Lokalne urządzenia i zasoby” kliknij przycisk “Więcej”. 3. W kolejnym oknie wybierz "Karty inteligentne". 4. Po wybraniu odpowiednich zasobów dostępnych w sesji zdalnej, wróć do zakładki “Ogólne” i wybierz przycisk “Zapisz” aby zachować nowe ustawienia. 5. Zaloguj się do serwera na konto administratora. 6. Na serwerze zdalnym uruchom i przejdź proces instalacji pakietu Szafir odpowiedniego dla posiadanej karty. Pakiet Szafir można pobrać ze strony: https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/ 7. Sprawdź czy sterownik CryptoCard Graphite Suite został poprawnie zainstalowany w systemie.
  1. Sprawdź czy w katalogu C:\WINDOWS\system32 znajdują się biblioteki CCGraphiteMD64.dll oraz libgraphite64.dll  2. Jeżeli katalog C:\WINDOWS\system32 nie zawiera wskazanych w poprzednim podpunkcie plików dll trzeba wykonać ręczną instalację sterownika. W tym celu należy przejść do katalogu C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard Graphite Suite i przy włożonej karcie do czytnika kliknąć prawym przyciskiem myszy na CCGraphiteMD.inf i wybrać opcję Zainstaluj. Następnie należy się przelogować i wykonać raz jeszcze sprawdzenie z podpunktu a. 8. Po zakończeniu instalacji należy wykonać import certyfikatu do zasobnika systemowego za pomocą CCSActivator.exe. Tą czynność należy wykonać na koncie użytkownika, na którym będzie wykorzystywany certyfikat.


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące instalacji podpisu elektronicznego KIR można znaleźć na stronie: https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/pytania-i-odpowiedzi/ oraz http://www.cryptotech.com.pl/Pomoc_techniczna/Baza_wiedzy,content.html

Powiązane artykuły