Instrukcja

 1. Zainstaluj aplikację Microsoft Remote Desktop 10, dostępną w sklepie App Store
 2. Kliknij + i wybierz "Add PC" 3. W polu "PC Name" wprowadź nazwę swojego serwera, z którym chcesz się połączyć.
  Następnie rozwiń listę "User account" i wybierz "Add User Account..." 4. W oknie dodawania użytkownika wprowadź login (Username) i hasło do swojego konta a następnie kliknij przycisk "Add". 5. Przejdź do pola Gateway i wybierz "Add Gateway..." 6. W oknie "Add a Gateway" w polu "Gateway name:" wpisz adres: rdgw.itmation.pl.
  W polu "User account:" wybierz utworzone w punkcie 4 konto. Na zakończenie kliknij przycisk "Add" 7. Opcjonalnie, wybierając zakładkę "Devices & Audio" możesz wskazać jakie urządzenia będą dostępne w sesji zdalnej

 8. Opcjonalnie, wybierając zakładkę "Folders", możesz wskazać jakie foldery lokalne będą dostępne w sesji zdalnej. W tym celu zaznacz opcję "Redirect folders" a następnie kliknij przycisk "+" w lewym dolnym rogu okna i wskaż folder lokalny, który ma być przekierowany w sesji zdalnej.

 9. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, kliknij przycisk "Add" 10. Na liście pojawi się nowe połączenie z nazwą Twojego komputera. Kliknij je aby połączyć z serwerem. 11. System poinformuje o problemie z certyfikatem komputera docelowego. Kliknij Continue

Powiązane artykuły