Technologia Fast Startup to sposób na szybsze uruchamianie systemu Windows 10. W rzeczywistości jest rozwinięta hibernacją, która nie zamyka całkowicie systemu operacyjnego, a jedynie przełącza go w stan uśpienia. Dzięki temu, po ponownym uruchomieniu Windows, użytkownik ma od razu dostęp do wszystkich wcześniej otwartych programów. Niestety może ona mieć negatywny wpływ na wydajność systemu operacyjnego. Poniższy artykuł przedstawia sposób na jej wyłączenie.

Wszystkie opisane niżej kroki należy wykonać z konta posiadającego uprawnienia administratora komputera lokalnego.Instrukcja

  1. Wejdź w "Start" → "System" → "Panel Sterowania" i wybierz "Opcje zasilania"

  2. Kliknij "Wybierz działanie przycisków zasilania"  3. Kliknij "Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne"  4. ODZNACZ opcję "Włącz szybkie uruchamianie" i kliknij przycisk "Zapisz zmiany"  5. Zamknij wszystkie otwarte programy i zrestartuj komputer lokalny klikając Start → Zasilanie -> Uruchom ponownie

Powiązane artykuły