Przed przystąpieniem do konfiguracji sprawdź, czy Twoje urządzenie będzie poprawnie współpracowało z InsERT SUZ. Listę obsługiwanych urządzeń można sprawdzić na stronie: https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/sprzedaz/subiekt_nexo/urzadzenia_zewnetrzne.htmlInstrukcja

Kroki 1-10 wykonaj na komputerze lokalnym, do którego podłączona jest drukarka fiskalna, kroki od 11 w górę wykonaj na serwerze z zainstalowanym Subiektem. 1. Pobierz plik SerwerUZ z tej strony: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/subiekt_nexo/ulepszenia/serwer_urzadzen_zewnetrznych.html
 2. Po uruchomieniu tego pliku, w pierwszym oknie kliknij "Dalej", w następnym wybierz typ instalacji "Niestandardowa" i kliknij "Dalej". 3. Jeśli chcesz możesz zmienić lokalizację instalacji programu klikając w "Zmień...", następnie kliknij "Dalej". 4. Na następnym ekranie kliknij "Instaluj".
 5. Po skończonej instalacji kliknij "Zakończ".
 6. W menu start wyszukaj i uruchom "Aplikacja administracyjna SUZ". 7. Wybierz "Urządzenia" z panelu po lewej stronie i kliknij przycisk "Znajdź automatycznie". Jeżeli system znajdzie Twoje urządzenie, zapisz jego konfigurację i przejdź do punktu 9. Jeżeli wyszukiwanie automatyczne nie zwróci wyników, kliknij przycisk "Dodaj ręcznie" i wykonaj polecenia ręcznego dodawania drukarki z punktu 8. 8. Z rozwijanego menu "Model" wybierz model swojej drukarki, w polu "Nazwa" wpisz nazwę, po której chcesz identyfikować urządzenie fiskalne, zaznacz pole przy "Pokaż parametry zaawansowane" i wybierz resztę ustawień swojej drukarki zależnie od Twoich potrzeb (Proszę nie sugerować się danymi podanymi na poniższym screenie - są to tylko wartości przykładowe. Proszę wprowadzić w tym miejscu konfigurację odpowiednią dla posiadanego urządzenia). Na końcu kliknij w "Zapisz" na dole strony. 9. Aby sprawdzić czy drukarka została poprawnie skonfigurowana kliknij w ikonę "Sprawdź połączenie" w opcjach urządzenia. 10. Jeżeli urządzenie jest widoczne przez serwer urządzeń to pojawi się zielony znaczek w polu status i komunikat "Połączenie z urządzeniem jest prawidłowe".  OD TEGO MOMENTU WYKONUJ KROKI NA SERWERZE
 11. W Subiekcie nexo, z menu po lewej stronie wybierz Handel → Urządzenia 12. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz "Urządzenie zewnętrzne" 13. W oknie dodawania nowego urządzenia wybierz "Urządzenie sieciowe" 14. W kolejnym oknie kliknij "Na liście nie ma urządzenia, którego szukam." 15. W polu "Adres serwera" wpisz adres IP VPN komputera lokalnego, który został mu przyznany przez klienta OpenVPN (sposób na sprawdzenie tego adresu widnieje pod punktem 8 w tym artykule: Jak połączyć się kanałem VPN do ITMation). Następnie kliknij przycisk "Sprawdź połączenie". Jeżeli test zakończy się poprawnie, kliknij "Dalej". 16. Na liście urządzeń wybierz swoją drukarkę skonfigurowaną w punkcie 10 i kliknij przycisk "Dalej".  Jeśli jednak połączenie nie powiodło się to upewnij się, że na swoim komputerze, do którego podpięta jest drukarka i na którym zainstalowany jest SUZ, masz otwarty port TCP/8000 (domyślny port SUZ) w swojej zaporze (firewall).

 17. W oknie podsumowania kliknij przycisk "Zakończ" 18. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, na liście urządzeń powinna pojawić się nasza drukarka fiskalna.Powiązane artykuły