Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniższa instrukcja rozwiązuje problem z komunikatem “Próba logowania nie powiodła się” podczas próby użycia aplikacji RDP.

Instrukcja


  1. Upewnij się, że wpisujesz poprawne hasło.
  2. Spróbuj zalogować się do portalu pak.itmation.pl
    1. możliwe, że Twoje hasło wygasło i zostaniesz poproszony o jego zmianę,
    2. jeżeli udało się zalogować do PAK, pobierz nowy plik RDP.