Uruchomienie podpisu elektronicznego na serwerze wymaga instalacji oprogramowania czytnika kart dostarczonego przez wydawcę certyfikatu. W tej instrukcji, proces instalacji zostanie przedstawiony na przykładzie podpisu elektronicznego wydanego przez Certum. Jest to tylko przykład poglądowy. Prosimy się tym nie sugerować i sprawdzić dokładnie jakie oprogramowanie jest wymagane do obsługi Państwa urządzenia. Sam proces instalacji będzie przebiegał podobnie.



Instrukcja

Instalacja certyfikatu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki na plik połączeniowym administratora i wybierz opcję “Edytuj”. Plik ten przesyłany jest do klienta łącznie z danymi logowania użytkownika administracyjnego i ma nazwę postaci mkXX.rdp, gdzie XX to najczęściej nazwa firmy użytkownika.



 2. Przejdź do zakładki “Zasoby lokalne”. W sekcji “Lokalne urządzenia i zasoby” kliknij przycisk “Więcej”.

  zasoby_lokalne2.jpg


 3. W kolejnym oknie wybierz "Karty inteligentne".

  zasoby_lokalne.jpg

 4. Po wybraniu odpowiednich zasobów dostępnych w sesji zdalnej, wróć do zakładki “Ogólne” i wybierz przycisk “Zapisz” aby zachować nowe ustawienia.
   

  rdp4.jpg

 5. Zaloguj się do serwera na konto administratora.



 6. Na serwerze zdalnym uruchom i przejdź proces instalacji oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego dostarczonego przez wydawcę certyfikatu. W tej instrukcji, proces instalacji zostanie przedstawiony na przykładzie proCertum CardManager dostarczonego przez Certum. Proszę się tym nie sugerować i zainstalować oprogramowanie właściwe dla posiadanego certyfikatu



 7. Na zakończenie instalacji może być wymagany restart serwera zdalnego. Wykonaj restart systemu w dogodnym dla siebie momencie, aby poprawnie zakończyć instalację oprogramowania podpisu elektronicznego



 8. Po restarcie systemu, certyfikat powinien być już widoczny na serwerze zdalnym. Uruchom zainstalowaną wcześniej aplikację i sprawdź czy czytnik certyfikatów jest w niej widoczny. Wybierz opcję odczytu danych z karty.



 9. Sprawdź, czy certyfikat jest widoczny na liście certyfikatów w programie



 10. Jeżeli certyfikat jest widoczny na serwerze zdalnym można przejść do podpisu dokumentu w InsERT GT. W menu deklaracji wybierz wysyłkę elektroniczną.



 11. W menu wysyłki elektronicznej wybierz Podpis elektroniczny → Złóż podpis elektroniczny → Podpis kwalifikowany



 12. Na liście wybierz swój podpis i kliknij OK



 13. Po wykonaniu powyższych czynności podpis elektroniczny będzie dostępny na koncie administratora serwera. Aby podpis był dostępny na koncie innego użytkownika, należy aktywować certyfikat dla tego użytkownika.

Aktywacja certyfikatu dla użytkownika

 1. Uruchom plik połączeniowy administratora, podaj w nim login i hasło użytkownika, dla którego chcesz aktywować podpis elektroniczny. Kliknij Podłącz



 2. Uruchom aplikację do obsługi podpisu elektronicznego. Wybierz z listy zainstalowany czytnik certyfikatów i kliknij "Czytaj kartę".



 3. Sprawdź, czy certyfikat jest widoczny na liście certyfikatów w programie.



 4. Jeżeli certyfikat jest widoczny w aplikacji do obsługi podpisu elektronicznego, można przejść do podpisu dokumentu w InsERT GT. W menu deklaracji wybierz wysyłkę elektroniczną.



 5. W menu wysyłki elektronicznej wybierz Podpis elektroniczny → Złóż podpis elektroniczny → Podpis kwalifikowany



 6. Na liście wybierz swój podpis i kliknij OK



 7. Po wykonaniu powyższych czynności, podpis elektroniczny zostanie aktywowany na koncie wskazanego użytkownika. Można już wylogować się z serwera zdalnego. Od tej pory można korzystać na tym koncie użytkownika z podpisu elektronicznego z poziomu aplikacji uruchamianych przez https://pak.itmation.pl

Powiązane artykuły