Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja

Przed uruchomieniem pliku RDP należy pobrać ze sklepu Google Play klienta RDP (Microsoft Remote Desktop) 1. Na ekranie Remote Desktop kliknij w menu po lewej stronie (trzy poziome kreski) i wybierz opcję "User Accounts".
 2. Kliknij w znak "+" po prawej stronie i wprowadź login i hasło (podaj tutaj dane swojego konta użytkownika):
  1. User name: ncclient.local\itmation01
  2. Password: aktualne hasło
 3. Po wprowadzeniu danych zatwierdź klikając w "Save".
 4. Ponownie kliknij w menu po lewej stronie i wybierz opcję "Gateways".
 5. Kliknij w znak "+" po prawej stronie i wprowadź dane konta:
  1. Serwer name: pak.itmation.pl
  2. User account: konto utworzone w pierwszym kroku.
 6. Zatwierdź klikając w "Save".
 7. Ponownie kliknij w menu po lewej stronie
 8. Kliknij w znak "+" i wybierz opcję "Remote Resource Feed" i wprowadź dane konta:
  1. Feed URL: pak.itmation.pl
  2. User Name; wybieramy konto utworzone w pierwszym kroku.
 9. Zatwierdź klikając w "Save".


Po zapisaniu wprowadzonych danych aplikacje będą widoczne w oknie klienta RDP dla Android w zakładce APPS (widok zbliżony do poniższego).

RD CLient - Android1.png