Przygotowanie


macOS

 1. W przypadku systemów macOS i iOS musimy ustalić do jakiej wersji portalu powinniśmy się dostawać.
  Aby to zrobić należy zalogować się swoim użytkownikiem na https://pak.itmation.pl
  Po zalogowaniu zmieni się adres strony na pak1.itmation.pl lub na pak2.itmation.pl - ta informacja będzie potrzebna w punkcie 4 poniższej instrukcji.

 2. Zainstaluj aplikację Microsoft Remote Desktop 10, dostępną w sklepie App Store
 3. Kliknij + i wybierz "Add Workspace" 4. Wprowadź adres https://pak1.itmation.pl lub adres https://pak2.itmation.pl (w zależności od tego co wyszło w punkcie 1.) i poczekaj, aż program zakończy wyszukiwanie. 5. Kliknij w polu User account i wybierz opcję "Add User Account" 6. W oknie dodawania użytkownika wprowadź login (Username) i hasło do swojego konta, które chcesz wykorzystywać do uruchamiania aplikacji zdalnych. Na zakończenie kliknij przycisk "Add" 7. W polu User Account wybierz konto stworzone w poprzednim kroku i kliknij przycisk "Add" 8. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, na liście aplikacji pojawią się wszystkie pozycje dostępne dla wskazanego wcześniej użytkownika.iOS


Przed uruchomieniem pliku RDP w systemie iOS należy pobrać i zainstalować klienta RDP z lokalizacji: 
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id714464092?mt=8
aplikacja jest dostępna dla systemów iOS 7.0 i nowszych 1. Uruchom aplikację w celu konfiguracji dostępu.
 2. Wybierz następującą opcję.

  iOS RDP Client - 1.jpg
 3. Wybierz opcję wprowadzania adresu kanału informacyjnego.

  iOS RDP Client - 2.jpg
 4. W kolejnym oknie wprowadź adres pak.tmation.pl

  iOS RDP Client - 3a.jpg

 5. Następnie wybierz opcję wprowadzania nazwy użytkownika.

  iOS RDP Client - 4.jpg


 6. Po zapisaniu wprowadzonych danych aplikacja Subiekt GT jest widoczna w oknie klienta RDP dla iOS.

  iOS RDP Client - 5.jpg

Nazwa i hasło są takie same, jak w przypadku logowania się z poziomu Windows.

Przykładowo należy wprowadzić nazwę: ncclient\[login]

i hasło dla użytkownika [login]