Instrukcja

  1. W oknie zapisu aplikacji terminalowej wybierz "Ten komputer" z panelu po lewej stronie. W oknie głównym, przejdź do sekcji "Urządzenia i dyski" w wybierz dysk "C na nazwa komputera" (w przykładzie na obrazku jest to "C na DESKTOP-T1JDN4M").


  2. Przejdź do folderu "Użytkownicy".


  3. Następnie do folderu z nazwą Twojego użytkownika (w przykładzie na obrazku jest to "Admin").


  4. Tam wybierz "Pulpit" lub "Dokumenty", wprowadź nazwę pliku i kliknij "zapisz" aby plik został zapisany na lokalnym komputerze.


Jeżeli nie posiadasz praw zapisu do katalogu, który wybrałeś, otrzymasz następujący komunikat:

Należy wybrać inny katalog zapisu (polecamy zapis w katalogu "Dokumenty"), lub zmienić w systemie lokalnym uprawnienia wskazanego wcześniej katalogu tak aby zapis w nim był możliwy.