Ze względów bezpieczeństwa login "sa" jest domyślnie wyłączony na serwerach ITMation. Nie zalecamy wykorzystywania tego loginu do codziennej pracy, gdyż posiada on uprawnienia do odczytu, zapisu oraz kasowania danych z dowolnej bazy danych uruchomionej na serwerze sql. Użytkownika "sa" może wykonać kopię zapasową dowolnej bazy danych, usunąć w całości dowolną bazę czy też całkowicie zatrzymać działanie serwera SQL. Jakikolwiek błąd aplikacji lub użytkownika pracującego na tym loginie grozi utratą państwa danych. Użytkownicy powinni zawsze mieć przypisane minimalne uprawnienia niezbędne do ich codziennej pracy. Zamiast pracować na koncie administratora polecamy na potrzeby codziennej pracy założyć nowe konto użytkownika i nadać mu tylko niezbędne uprawnienia, zgodnie z instrukcją: Jak dodać użytkownika w MSSQL i nadać mu uprawnienia do bazy danych. W ten sposób unikną państwo problemów z przypadkową utratą cennych danych. Jeżeli nadal chcą państwo włączyć konto "sa" proszę wykonać kroki opisane w poniższej instrukcji.

Wymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.Instrukcja

  1. W menu start kliknij przycisk w dolnym lewym rogu ekranu aby otworzyć widok aplikacji  2. Na liście aplikacji znajdź "SQL Server Management Studio" i uruchom je (na poniższym przykładzie prezentujemy SQL Server Management Studio w wersji 2014. Wersja zainstalowana na serwerze klienta może różnić się od tej z obrazka).  3. Po uruchomieniu programu pojawi się okno połączenia z serwerem SQL. W polu "Server name:" wprowadź nazwę instancji MSSQL (pole to powinno być już wstępnie wypełnione. Jeżeli jest puste, należy je uzupełnić zgodnie z artykułem: Jak sprawdzić nazwę instancji serwera MSSQL). W polu "Authentication:" wybierz "Windows Authentication" i kliknij "Connect".  4. W panelu "Object Explorer" po lewej stronie rozwiń "Security" a następnie "Logins". Na liście loginów znajdź użytkownika "sa". Kliknij prawym przyciskiem myszy w login użytkownika i z nowego menu wybierz opcję "Properties".  5. W lewej stronie nowego okna wybierz "General". W polu "Password" wpisz nowe hasło dla użytkownika "sa". Potwierdź hasło wpisując je raz jeszcze w polu "Confirm password".  6. W lewej stronie okna wybierz "Status". Zmień ustawienie "Permission to connect to database engine" na "Grant" oraz "Login" na "Enabled". Na zakończenie kliknij przycisk "OK"

Powiązane artykuły