Instrukcja

 1. Gdy otrzymasz od nas maila z nazwą konta (login) kliknij link Ustaw hasło.
  Zwróć uwagę na datę ważności. Po tym terminie ustawienie własnego hasła sposobem opisanym w niniejszej instrukcji nie będzie możliwe. W takim wypadku skorzystaj z mechanizmów resetowania hasła. 2. Zostaniesz przeniesiony do strony umożliwiającej zdefiniowanie własnego hasła.
  Wprowadź nowe hasło, a następnie potwierdź nowe hasło wpisując je do ostatniego pola i kliknij przycisk Zmień hasło.  
  Zwróć szczególną uwagę na wymagania haseł po prawej stronie panelu zmiany hasła. Nowe hasło musi spełniać wszystkie wymagania z listy (wszystkie punkty powinny być oznaczone kolorem zielonym)
  . 3. Jeżeli nowe hasło spełnia wszystkie wymagania, otrzymasz komunikat mówiący o poprawnej zmianie hasła użytkownika. 4. Od tej pory możliwe jest logowanie do PAK oraz uruchamianie aplikacji. 

Każde nowo zdefiniowane hasło będzie aktualne maksymalnie przez 12 miesięcy. Zaleca się zmianę hasła co najmniej raz na 3 miesiące.

Zmianę hasła można każdorazowo wykonać w Portalu Aplikacji Klienta. Ponowna zmiana hasła nie wiąże się z koniecznością pobrania nowego pliku startowego aplikacji.