Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja

  1. Wjedź na stronę https://pak.itmation.pl i wprowadź Login oraz Hasło, które otrzymałeś od ITMation.
  2. Pojawi się komunikat z informacją że hasło wygasło. Kliknij w słowo "tutaj".  3. Zostaniesz przeniesiony do strony umożliwiającej ustawienie nowego hasła. Wprowadź raz jeszcze Nazwę użytkownika i Hasło otrzymane od ITMation. Następnie wprowadź dwukrotnie nowe hasło. Zwróć szczególną uwagę na wymagania haseł po prawej stronie panelu zmiany hasła. Nowe hasło musi spełniać wszystkie wymagania z listy (wszystkie punkty powinny być oznaczone kolorem zielonym).  4. Jeżeli nowe hasło spełnia wszystkie wymagania, kliknij przycisk zatwierdź "Zmień hasło".  5. Po zakończeniu operacji, otrzymasz komunikat mówiący o poprawnej zmianie hasła użytkownika.  6. Od tej pory, do logowania używaj tylko Nowego hasła. Hasło to umożliwia logowanie do PAK oraz uruchamianie aplikacji. 

Każde nowo zdefiniowane hasło będzie aktualne maksymalnie przez 12 miesięcy. Zaleca się zmianę hasła co najmniej raz na 3 miesiące.

Zmianę hasła można każdorazowo wykonać w Portalu Aplikacji Klienta. Ponowna zmiana hasła nie wiąże się z koniecznością pobrania nowego pliku startowego aplikacji.