Instrukcja

  1. Aby sprawdzić czy połączenie VPN działa poprawnie, możesz sprawdzić komunikację z naszym serwerem zdalnym. W tym celu należy przygotować adres IP Twojego serwera otrzymany od ITMation. Adres IP powinien mieć postać: 10.221.130.X, gdzie X to wartość ostatniego oktetu w adresie naszego serwera.
  2. Uruchom “Wiersz polecenia” (Start->Wszystkie programy->Akcesoria->Wiersz polecenia) i wydaj polecenie "ping adres_serwera" np.


Jeżeli liczba pakietów odebranych będzie równa liczbie wysłanych (0% strat) to połączenie działa poprawnie.