Katalog profilowy użytkownika ma pojemność ograniczoną do 2GB. Gdy wartość ta zostanie osiągnięta, dalszy zapis plików w chmurze będzie niemożliwy. ITMation zaleca kopiowanie starszych plików na dysk lokalny i usuwanie ich z profilu zdalnego aby nie utracić całkowicie możliwości zapisu w chmurze.

Instrukcja


  1. Uruchom Subiekt GT i przejdź do menu Widok → Sprzedaż → Faktury sprzedaży (możesz do tego wykorzystać skrót klawiszowy Alt+1)  2. W górnym menu programu wybierz przycisk "Dodaj na podstawie"  3. W oknie "Dodaj na podstawie" kliknij przycisk "Wybierz plik"  4. W oknie otwierania wybierz pulpit, a następnie przejdź do katalogu profilowego swojego użytkownika (katalog ma taką samą nazwę jak konto użytkownika, na którym jesteś zalogowany)  5. Przejdź do katalogu gdzie były zapisywane kopie zapasowe bazy danych (domyślnie jest to katalog dokumentów)  6. Upewnij się, że w polu "Pliki typu" jest wybrana opcja "Wszystkie (*.*)"  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku, który chcesz skopiować i wybierz opcję Kopiuj (możesz też użyć skrótu klawiszowego CTRL + C). Następnie wklej plik do katalogu na dysku lokalnym (może to być przykładowo lokalny katalog Moje Dokumenty).  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku, który chcesz skasować i wybierz opcję Usuń (możesz też użyć klawisza Delete).  9. Program zapyta o potwierdzenie usunięcia pliku. Upewnij się, że kasujesz poprawny plik i kliknij przycisk Tak.