Instrukcja

 1. Pobierz i zainstaluj odpowiedniego dla Twojego systemu operacyjnego klienta OpenVPN. Pliki instalacyjne są dostępne na stronie: https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
 2. W trakcie wyboru komponentów do zainstalowania, koniecznie zaznacz "OpenVPN Service" 3. Po zakończeniu instalacji, uruchom OpenVPN i sprawdź lokalizację folderu konfiguracji. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN w zasobniku systemowym (koło zegarka) i wybierz opcję Ustawienia...

  s

 4. W oknie ustawień przejdź do zakładki Advanced i odczytaj ścieżkę do folderu konfiguracji 5. Po otrzymaniu od ITMation konfiguracji Twojego klienta VPN, rozpakowuj otrzymane pliki do katalogu config (ścieżka folderu odczytana w poprzednim kroku).
 6. Uruchom Wiersz polecenia jako Administrator i przejdź do katalogu bin w folderze instalacyjnym OpenVPN (domyślnie jest to: C:\Program Files\OpenVPN\bin), wydając polecenie:
  cd "C:\Program Files\OpenVPN\bin"
 7. Uruchom aplikację openssl.exe z parametrami rsa podając jako ścieżkę do pliku wejścia i wyjścia, ścieżkę do pliku key z punktu 5.
  Polecenie: openssl.exe rsa -in [ścieżka do pliku key] -out [ścieżka do pliku key]
  Przykład: openssl.exe rsa -in "C:\Users\ITMation\OpenVPN\config\ITMation.key" -out "C:\Users\ITMation\OpenVPN\config\ITMation.key"
 8. Program poprosi o wprowadzenie hasła do certyfikatu. Wprowadź hasło otrzymane od ITMation: 9. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, otrzymasz komunikat "writting RSA key", mówiący o zapisaniu nowego pliku klucza. 10. Przejdź do usług w panelu sterownia. Wybierz Start→Panel sterownia→ Narzędzia administracyjne→Usługi
 11. Na liście usług wyszukaj "OpenVPNService", kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom.
Aby OpenVPN łączył się automatycznie z ITMation po starcie systemu operacyjnego, należy zmienić jego tryb uruchomienia. W tym celu w zarządzaniu usługami kliknij prawym przyciskiem myszy na OpenVPNService i wybierz Właściwości:

Następnie zmień tryb uruchomienia na Automatyczny i kliknij OK


Powiązane artykuły