Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja

 1. Uruchom Edytor lokalnych zasad grupy (kliknij Start i w oknie wyszukiwania wpisz:  gpedit.msc ).
 2. Przejdź do "Zasady komputer lokalny" -> "Konfiguracja komputera" -> "Szablony administracyjne" -> "System" -> "Delegowanie poświadczeń" i kliknij 2 razy lewym przyciskiem myszy na ustawienie "Zezwalaj na delegowanie zapisanych poświadczeń"


 3. W następnym oknie zmień stan na Włączone. Następnie kliknij przycisk Pokaż przy "Dodaj serwery do listy:"


 4. Dodaj do listy następujące adresy:
  TERMSRV/*
  rdgw.itmation.pl
  rdgw2.itmation.pl
  rdgw3.itmation.pl

  Następnie kliknij przycisk OK a później Zastosuj aby zapisać zmiany w ustawieniach.


 5. Przejdź do Panelu sterowania i uruchom Menedżer poświadczeń
 6. Przejdź do "Poświadczenia systemu Windows" i wybierz "Dodaj poświadczenia systemu Windows" 7. Wprowadź 6 poniższych poświadczenia dla adresów:
  TERMSRV/MRDCB01.ITMATION.PL
  TERMSRV/MRDCB02.ITMATION.PL
  TERMSRV/MRDCB03.ITMATION.PL
  rdgw.itmation.pl
  rdgw2.itmation.pl
  rdgw3.itmation.pl

  Za każdym razem podaj tą samą nazwę użytkownika i hasło.
  Przykład:


 8. Po zakończeniu edycji na liście poświadczeń powinno pojawić dodawane wpisy. Przykład: 9. Od tej pory system będzie korzystał z zapisanych poświadczeń do połączeń z adresami ITMation.

Przedstawiony wyżej sposób pozwala na zapamiętanie na pojedynczym stanowisku użytkownika, tylko jednych poświadczeń użytkownika do jednego serwera w sieci ITMation. Nie można w ten sposób zapamiętać innych poświadczeń użytkownika do jednego lub kilku serwerów ITMation.

Aby mieć możliwość zapamiętywania różnych poświadczeń, należy skorzystać z dedykowanego Menedżera połączeń terminalowych.