Wszystkie opisane niżej kroki należy wykonać z konta administratora serwera.  1. Klikamy prawym przyciskiem myszki na pasku zadań. Z otwartego menu wybieramy "Menedżer zadań"  2. W oknie Menedżera zadań klikamy "Więcej szczegółów"  3. Następnie wybieramy zakładkę "Użytkownicy"  4. Na liście użytkowników znajdujemy interesujący nas login (w przykładzie na obrazku jest to itmation01). Następnie rozwijamy listę aplikacji tego użytkownika i wyszukujemy program, który chcemy zamknąć (w przykładzie jest to Subiekt GT). Klikamy prawym przyciskiem myszki w nazwę aplikacji i wybieramy "Zakończ zadanie".  5. Aby wylogować sesję użytkownika, klikamy w jego login prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję "Wyloguj"