Wymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.Instrukcja

  1.  W menu Start wyszukaj aplikacji "SQL Server Management Studio" i uruchom je (na poniższym przykładzie prezentujemy SQL Server Management Studio w wersji 2014. Wersja zainstalowana na serwerze klienta może różnić się od tej z obrazka).

  2. Po uruchomieniu programu pojawi się okno połączenia z serwerem SQL. W polu "Server name:" wprowadź nazwę instancji MSSQL (pole to powinno być już wstępnie wypełnione. Jeżeli jest puste, należy je uzupełnić zgodnie z artykułem: Jak sprawdzić nazwę instancji serwera SQL). W polu "Authentication:" wybierz "Windows Authentication" i kliknij "Connect".


  3. W panelu "Object Explorer" po lewej stronie rozwiń "Security" a następnie "Logins". Na liście loginów znajdź wybranego przez siebie użytkownika, którego uprawnienia mają zostać zmodyfikowane (jeżeli poszukiwany login nie znajduje się na liście, należy go dodać zgodnie z opisem: Jak dodać użytkownika w MSSQL). Kliknij prawym przyciskiem myszy w login użytkownika i z nowego menu wybierz opcję "Properties".  4. W lewej stronie nowego okna wybierz "User Mapping", wybierz bazę, do której użytkownik ma mieć dostęp (na obrazku jest to baza o nazwie "ITMation") i na dolnym panelu nadaj mu odpowiednie uprawnienia (db_owner pozwoli użytkownikowi na swobodne używanie wszystkich opcji programu Subiekt GT).  5. W lewej stronie okna wybierz "Securables" i na dolnym panelu, w kolumnie "Grant" wyszukaj i zaznacz "View server state". Kliknij "OK" na dole strony.