Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Ostrzeżenie
titleWymagane uprawnienia administracyjne

Kroki opisane w poniższej instrukcji należy wykonać po zalogowaniu na konto Administratora serwera.Instrukcja

 1.  W menu start kliknij przycisk w lewym dolnym rogu ekranu aby otworzyć widok aplikacji

  Image Modified

 2. Na liście aplikacji znajdź "SQL Server Configuration Manager" i uruchom je (na poniższym przykładzie prezentujemy SQL Server Configuration Manager w wersji 2014. Wersja zainstalowana na serwerze klienta może różnić się od tej z obrazka).

  Image Modified

 3. W panelu po lewej stronie rozwiń "SQL Server Services". W oknie głównym znajdź usługę SQL Server(), kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości

  Image Modified

 4. W oknie właściwości usługi przejdź do zakładki "Service". Odczytaj Nazwę komputera z pola "Host Name"

  Image Modified

 5. W zakładce Service odczytaj również Nazwę instancji. Jest ona podana w nawiasie w polu "Name". Nazwę instancji zanotuj bez nawiasów.

  Image Modified

 6. Pełną nazwą instancji serwera SQL jest Nazwa komputera\Nazwa instancji.
  Pełna nazwa instancji SQL na przykładzie z obrazków to MKITMATION01\SQLEXPRESS

Powiązane artykuły

Zawartość wg etykiety
showLabelsfalse
max5
spacesKB
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "mssql" and type = "page" and space = "KB"
labelskb-how-to-article MSSQL

Właściwości strony
hiddentrue
Powiązane zgłoszenia