Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Uruchom aplikację Microsoft Remote Desktop
  2. Przejdź do Preferencji  3. Przejdź do zakładki "GeneralUser Accounts". W sekcji udostępniania katalogów lokalnych kliknij "Choose Folder..."polu "Password" wprowadź nowe hasło i zatwierdź klawiszem Return.

    Image AddedPowiązane artykuły

...