Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Wjedź na stronę https://pak.itmation.pl i wprowadź Login oraz swoje obecne hasło. Jeśli go nie pamiętasz, możesz je zresetować.
 2. Po zalogowaniu kliknij w link "Zmień hasło"
  Image Removed
  Image Added
 3. Zostaniesz przeniesiony do strony umożliwiającej ustawienie nowego hasła. Wprowadź raz jeszcze Nazwę użytkownika i swoje obecne hasło. Następnie wprowadź dwukrotnie nowe hasło. Zwróć szczególną uwagę na wymagania haseł po prawej stronie panelu zmiany hasła. Nowe hasło musi spełniać wszystkie wymagania z listy (wszystkie punkty powinny być oznaczone kolorem zielonym).
  Image Removed
  Image Added

 4. Jeżeli nowe hasło spełnia wszystkie wymagania, kliknij przycisk zatwierdź "Zmień hasło".
  Image Removed
  Image Added

 5. Po zakończeniu operacji, otrzymasz komunikat mówiący o poprawnej zmianie hasła użytkownika.
  Image RemovedImage Added

 6. Od tej pory, do logowania używaj tylko Nowego hasła. Hasło to umożliwia logowanie do PAK oraz uruchamianie aplikacji. 
  Jeśli masz problemy z logowaniem po zmianie hasła sprawdź czy nie zostało zapisane w menadżerze poświadczeń, więcej w artykule Problemy z hasłem podczas logowania.


...