Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Ostrzeżenie

Poniższa instrukcja przedstawia metodę resetowania zapomnianego hasła przy wykorzystaniu uprawnionego adresu e-mail. Próba resetu hasła przy wykorzystaniu dowolnego adresu e-mail, innego niż przypisany do konta VPN, nie powiedzie się.

Jeżeli nie znasz adresu e-mail uprawnionego do resetu hasła, zapraszamy do kontaktu z działem pomocy technicznej.Instrukcja

 1. Wejdź na https://pak.itmation.pl/account/forgot-password.
 2. Wpisz swoją nazwę certyfikatu VPN oraz podaj uprawniony do resetu hasła adres e-mail. Na zakończenie kliknij na "Wyślij".

  Image Modified

 3. Jeżeli nazwa użytkownika VPN oraz e-mail się zgadzają, zostaniesz powiadomiony o wysłaniu nowej wiadomości na Twoją skrzynkę mailową.

  Image Modified

 4. Otwórz swoją skrzynkę odbiorczą i odszukaj wiadomość otrzymaną od "Pomoc ITMation". Kliknij w znajdujący się w niej link.

  Image Modified

 5. Na nowej stronie podaj swoją nazwę konta VPN oraz wpisz dwa razy nowe hasło, którego będziesz używał do połączenia VPN. Zwróć uwagę aby wszystkie wymogi dotyczące nowego hasła były spełnione. Następnie kliknij w "Zmień hasło".

  Image Modified

 6. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, dostaniesz informację, że hasło zostało zmienione. Kliknij w "Powrót do portalu". Od tej pory możesz logować się nowy hasłem na swoje konto użytkownika.

  Image Modified

Info

Zaleca się zmianę hasła co najmniej raz na 3 miesiące.

Zmianę hasła można każdorazowo wykonać w Portalu Aplikacji Klienta pod adresem https://pak.itmation.pl/account/change-passwordPowiązane artykuły

Zawartość wg etykiety
showLabelsfalse
max5
spacesKB
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "pak" and type = "page" and space = "KB"
labelspak kb-how-to-article

Właściwości strony
hiddentrue
Powiązane zgłoszenia