Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Wszystkie niezbędne informacje można odczytać z poziomu Programu serwisowego instalowanego razem z pakietem InsERT nexo.Instrukcja

 1. Uruchomienie Programu serwisowego
  Z poziomu menu Start uruchamiamy Programy/Wszystkie aplikacje (w zależności od wersji systemu Windows) – InsERTProgram serwisowy.

  Image Added

 2. Odczyt wersji serwera baz danych SQL
  Posiadaną wersję serwera SQL można odczytać w polu Serwer w górnej części okna: 3. Odczyt posiadanej wersji bazy danych
  W programie serwisowym wybieramy interesujący nas podmiot z listy podmiotów i odczytujemy wartość w kolumnie "Wersja":

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesKB
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "insertnexo" and type = "page" and space = "KB"
labelskb-how-to-article

Page properties
hiddentrue
Powiązane zgłoszenia