Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Instrukcja

Info

Przed uruchomieniem pliku RDP należy pobrać ze sklepu Google Play klienta RDP (Microsoft Remote Desktop) 1. W pierwszym kroku musimy ustalić do jakiej wersji portalu powinniśmy się dostawać.
  Aby to zrobić należy zalogować się swoim użytkownikiem na https://pak.itmation.pl
  Po zalogowaniu zmieni się adres strony na pak1.itmation.pl lub na pak2.itmation.pl - ta informacja będzie potrzebna w punkcie 6 poniższej instrukcji.
 2. Na ekranie aplikacji Remote Desktop kliknij w menu po lewej stronie (trzy poziome kreski) i wybierz opcję "User Accounts".
 3. Kliknij w znak "+" po prawej stronie i wprowadź login i hasło (podaj tutaj dane swojego konta użytkownika):
  1. User name: ncclient.local\itmation01
  2. Password: aktualne hasło
 4. Po wprowadzeniu danych zatwierdź klikając w "Save".
 5. Ponownie kliknij w menu po lewej stronie i wybierz opcję "Gateways".
 6. Kliknij w znak "+" po prawej stronie i wprowadź dane konta:
  1. W polu Serwer name wprowadź adres https://pak1.itmation.pl lub adres https://pak2.itmation.pl (w zależności od tego co wyszło w punkcie 1.)
  2. User account wybierz konto utworzone w pierwszym kroku.
 7. Zatwierdź klikając w "Save".
 8. Ponownie kliknij w menu po lewej stronie
 9. Kliknij w znak "+" i wybierz opcję "Remote Resource Feed" i wprowadź dane konta:
  1. Feed URL: pak.itmation.pl
  2. User Name; wybieramy konto utworzone w pierwszym kroku.
 10. Zatwierdź klikając w "Save".


Info

Po zapisaniu wprowadzonych danych aplikacje będą widoczne w oknie klienta RDP dla Android w zakładce APPS (widok zbliżony do poniższego).

RD CLient - Android1.pngImage Modified

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesTEST
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("rdp","android") and type = "page" and space = "KB"
labelsrdp kb-how-to-article

Page properties
hiddentrue
Related issues