Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Instrukcja

 1. W oknie zapisu aplikacji terminalowej wybierz "Ten komputer" z panelu po lewej stronie. W oknie głównym, przejdź do sekcji "Urządzenia i dyski" w wybierz dysk "C na nazwa komputera" (w przykładzie na obrazku jest to "C na DESKTOP-T1JDN4M").
  Image Modified

 2. Przejdź do folderu "Użytkownicy".
  Image Modified

 3. Następnie do folderu z nazwą Twojego użytkownika (w przykładzie na obrazku jest to "Admin").
  Image Modified

 4. Tam wybierz "Pulpit" lub "Dokumenty", wprowadź nazwę pliku i kliknij "zapisz" aby plik został zapisany na lokalnym komputerze.
  Image Modified

Ostrzeżenie

Jeżeli nie posiadasz praw zapisu do katalogu, który wybrałeś, otrzymasz następujący komunikat:

Image Added

Należy wybrać inny katalog zapisu (polecamy zapis w katalogu "Dokumenty"), lub zmienić w systemie lokalnym uprawnienia wskazanego wcześniej katalogu tak aby zapis w nim był możliwy.Powiązane artykuły

Zawartość wg etykiety
showLabelsfalse
max5
spacesTEST
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "rdp" and type = "page" and space = "KB"
labelsrdp kb-how-to-article

Właściwości strony
hiddentrue
Related issues