Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Instrukcja

  1. Aby sprawdzić czy połączenie VPN działa poprawnie, możesz sprawdzić komunikację z naszym serwerem zdalnym. W tym celu należy przygotować adres IP Twojego serwera otrzymany od ITMation. Adres IP powinien mieć postać: 10.221.130.X, gdzie X to wartość ostatniego oktetu w adresie naszego serwera.
  2. Uruchom “Wiersz polecenia” (Start->Wszystkie programy->Akcesoria->Wiersz polecenia) i wydaj polecenie "ping adres_serwera" np.

    Image Modified


Info
Jeżeli liczba pakietów odebranych będzie równa liczbie wysłanych (0% strat) to połączenie działa poprawnie.Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesTEST
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "vpn" and type = "page" and space = "KB"
labelskb-how-to-article

Page properties
hiddentrue
Related issuesVPN