1. Aby porać plik RDP prowadzący do aplikacji w trybie RemoteApp z Twojego serwera należy zalogować się do portalu https://pak.itmation.pl.

2. Po zalogowaniu należy kliknąć na ikonę aplikacji widoczną w portalu. Sposób uruchomienia różni się w zależności od posiadanej przeglądarki:
a) Internet Explorer - po kliknięciu w ikonę aplikacji nastąpi jej automatyczne uruchomienie.
b) Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i inne - w oknie zapisu pliku wybrać opcję Zapisz plik i zatwierdzić przyciskiem OK. 
Plik, jeśli nie zostanie wskazane inaczej, najprawdopodobniej zapisze się w katalogu Pobrane. 

Uruchamiając aplikację z wykorzystaniem pobranego pliku należy wprowadzić Login użytkownika i hasło.